Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 763655
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019
Số hiệu văn bản: 10 - CTr/ĐTN
Ngày ban hành: 6.9.2018
Lượt xem: 1372
Lượt tải về: 10
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 10 - CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thuận Châu, ngày 6 tháng 9 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

năm học 2018 – 2019

---------------

 

Căn cứ chương trình số 07-CTr/TĐTN-TTNTH, ngày 28.8.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019. Ban Thường vụ huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trường học.

2. Triển khai có hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

3. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học. Thực hiện các chủ trương mới về xây dựng Đoàn: chủ trương “1+1”, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 – 2022, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX, PTDT Nội trú THCS-THPT tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

2. Mỗi Đoàn trường vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 100 ý tưởng, sáng kiến.

3. Mỗi Đoàn trường tổ chức hoặc phối hợp tổ ít nhất 01 hoạt động về sáng tạo dành riêng cho học sinh.

4. 100% các Đoàn trường có ít nhất 01 đội hình triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2019.

5. 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX, PTDT Nội trú THCS-THPT tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

6. Phấn đấu 100% Đoàn trường có ít nhất 01 đội hình triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, năm 2019.

 7. Giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu  50% trở lên đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Kết nạp ít nhất 500 đoàn viên mới. 100% đoàn viên tham gia chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.ít nhất 70% các tổ chức Đoàn xếp loại tốt trở lên.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục

1.1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên theo Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”.

1.2. Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn. Tổ chức cho nhà giáo trẻ, học sinh đăng ký học tập và làm theo các nội dung cụ thể trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, tuyên dương, phát huy các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

1.3. Tăng cường chuyển tải nội dung học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, lý luận chính trị bằng các hình thức sân khấu hóa, hội thi, hội diễn, thi tìm hiểu trên mạng Internet để thu hút đông đảo học sinh tham gia; Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên trong trường học.

1.4. Tiếp tục tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao, cựu học học sinh, sinh viên thành đạt. Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” tiêu biểu, “Học sinh 3 tốt” ở các cấp. Triển khai các giải pháp phát huy các điển hình sau tuyên dương.

1.5. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các diễn đàn, tọa đàm, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn và các ngày kỷ niệm của Nhà trường, địa phương. Tổ chức các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động có tính giáo dục vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội cho học sinh. Đoàn các trường THPT tập trung tổ chức hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III.

1.6. Kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên            giới quốc gia.

1.7. Triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các cơ sở Đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp những kiến thức pháp luật cần thiết cho học sinh. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thông qua các hội thi, hội thảo, tọa đàm, vận động học sinh, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế nhà trường.

1.8. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, giáo viên; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành thói quen tốt cho học sinh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Vận động hình thành thói quen đọc sách trong học sinh. Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại các trường THPT, TTGDNN-GDTX, PTDT Nội trú THCS-THPT.

1.9. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho học sinh.

1.10. Tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục trực quan và tuyên truyền trên mạng Internet, bảng tin nhà trường.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên trường học trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ với các nội dung: tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Mỗi đoàn viên, thanh niên trường học tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học.

- Tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện cho từng khối đối tượng thanh niên trường học: chương trình “Xuân tình nguyện”, chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”,“Hoa Phượng đỏ”, chú trọng tổ chức các đội hình tình nguyện hoạt động tại các xã đặc biệt khó khăn…

- Tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội, tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc trong              xã hội. Phát huy có hiệu quả kiến thức chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trường học trong hoạt động tình nguyện như: tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa; dạy tiếng Anh; củng cố kiến thức văn hóa cho thanh             thiếu nhi… Tăng cường kết nối, định hướng và hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện do học sinh tự tổ chức. Đảm bảo các đội hình tình nguyện được tập huấn kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, kỷ luật, đoàn kết; đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn trường có đội hình tình nguyện với Đoàn tại địa phương.

- Tổ chức hoạt động tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến về nội dung, phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện phù hợp với khả năng của đoàn viên, thanh niên trường học và đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội.

2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

- Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến”. Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”. Khuyến khích nhà giáo trẻ, học sinh tham gia Hệ tri thức Việt số hoá.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho học sinh. Bình chọn và trao giải thưởng học sinh tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các hội thi, cuộc thi, các Ngày hội sáng tạo gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học. Vận động nhà giáo trẻ, đoàn viên, thanh niên trường học tham gia tích cực chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018.

- Khuyến khích học sinh đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, các vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của học sinh, giáo viên đi vào thực tiễn; thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, sản phẩm khoa học, công nghệ, dây chuyền sản xuất, mô hình quản lý mới.

2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trường học trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò của nhà giáo trẻ, học sinh trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhà giáo trẻ, học sinh trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong trường học hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

- Vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “3 không(không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh hoàn thành tiêu chí học tập trong các phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào “Học sinh 3 tốt”, thực hiện Hướng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022.

- Thành lập mới các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học trong học sinh, phấn đấu mỗi câu lạc bộ học thuật có ít nhất một cán bộ giáo viên trẻ tham gia hướng dẫn, hỗ trợ. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh thi đua học tập, nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường cho học sinh sử dụng ngoại ngữ, nâng cao năng lực trình độ tiếng Anh; phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm sử dụng ngoại ngữ; các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh THPT, Phát hiện, bồi dưỡng tham gia hưởng ứng Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh toàn quốc.

- Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên trường học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh. Chú trọng hỗ trợ học sinh khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế. Tổ chức các hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.

3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

- Đổi mới hình thức các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Chú trọng tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu xã hội đối với các nhóm nghề nghiệp cho học sinh THPT, TTGDNN – GDTX, PTDT Nội trú THCS-THPT.

- Tổ chức cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm. Tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng; kết nối, hỗ trợ các điều kiện ban đầu cho học sinh khởi nghiệp, lập nghiệp. Triển khai có hiệu quả các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh khởi nghiệp đến năm 2025”.

- Tổ chức các cuộc thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh. Vận động nguồn lực, tìm kiếm và kết nối các nhà đầu tư để hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn phát triển ý tưởng và bảo vệ quyền lợi của tác giả ý tưởng.

3.3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

- Tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng cần thiết cho học sinh vận dụng vào các hoạt động ngoại khoá, lồng ghép trong các tiết giáo dục công dân cho học sinh THPT. Chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

- Đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và thể chất cho thanh niên trường học. Vận động học sinh, giáo viên, giảng viên trẻ luyện tập thường xuyên 01 môn thể thao.

- Xây dựng, củng cố và phát huy các Câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của học sinh. Tham mưu cho cấp uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường có hình thức hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân chơi cho học sinh.

- Tổ chức các chương trình phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng cho học sinh. Nâng cao nhận thức của học sinh về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục; tuyên truyền về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh. Tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với học sinh để học sinh trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của bản thân.

4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế

- Tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, cuộc thi, hội thi… nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho thanh niên trường học, đặc biệt các nội dung liên quan về Cộng đồng ASEAN, về các tổ chức, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, về tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam;  thời cơ và thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

5. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ đoàn các cấp. Tổ chức các cuộc thi, tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn giỏi. Kiên trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học; phối hợp với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng, cơ chế, chính sách, quyền lợi đối với cán bộ đoàn Đoàn tại các cơ sở giáo dục.

- Nâng cao chất lượng đoàn viên mới trong các trường THPT, PTDT Nội trú THCS-THPT; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới. Thực hiện nghiêm túc chương trình Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022 và việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Chủ động thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.

- Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động của chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, theo chủ điểm. Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đoàn viên và công tác đoàn vụ.

- Tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Tăng cường các đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các nội dung, chương trình, vấn đề khó, các vấn đề mới; chú ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn.

- Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

- Nêu cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc tổ chức Đại hội.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM

1. Tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại tất cả các trường THPT, PTDT Nội trú THCS-THPT (triển khai trong cả năm học).

2. Triển khai hưởng ứng Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh toàn quốc lần thứ 2 năm 2018 (tháng 9 - 10/2018).

3. Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Hoa Phượng đỏ(tháng 6/2019 - 8/2019).

4. Tập huấn Đoàn, Hội, Đội (tháng 11/2018).

5. Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp (tháng 11/2018).

6. Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018; triển khai chương trình năm học 2018 - 2019 (tháng 8/2018).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ huyện đoàn

- Ban hành chương trình năm học; chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019.

- Phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp năm học 2018 - 2019.

2. Các Đoàn trường THPT, PTDT Nội trú THCS-THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện.

 - Cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, phù hợp với tình hình của đơn vị; Chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động do đoàn cấp trên triển khai.

- Thường xuyên hướng dẫn, nắm bắt việc triển khai chương trình năm học ở các Chi đoàn trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình công tác năm học và làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong năm học.

3. Công tác thông tin báo cáo

- Đoàn các trường THPT, PTDT Nội trú THCS-THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện gửi các văn bản về Huyện đoàn Thuận Châu (qua Văn phòng huyện đoàn, email: hdthuanchausla@gmail.com; SĐT: 02123847099), cụ thể:

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, gửi trước ngày 20/9/2018.

- Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019, gửi trước ngày 15/01/2019; Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, gửi trước ngày 25/5/2019.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các Đoàn trường học cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh Đoàn;

- TT Huyện ủy; UBND huyện;

- Ban TNTH Tỉnh Đoàn;

- Văn phòng Tỉnh Đoàn;

-  Ban Dân vận huyện ủy;

- Phòng Giáo dục và đào tạo;

- Các Đoàn trường THPT, PTDT Nội trú THCS-THPT, TT GDNN-GDTX;

- Lưu ĐTN.

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Lường Thùy Dung

 

 

 

Các tài liệu khác: