Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập29
Tổng số lượt xem 782420
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018
Số hiệu văn bản: 01 - CTr/HĐĐ
Ngày ban hành: 05/09/2017
Lượt xem: 1136
Lượt tải về: 62
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

------------

 

 

Căn cứ chương trình số 05 - CTr/HĐĐ ngày 31.8.2017 của Hội đồng Đội tỉnh Sơn La về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018. Hội đồng Đội huyện xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC         

"Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"

Yêu cầu: Chủ đề thể hiện nội dung trọng tâm trong năm học là tập trung hướng dẫn tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” với vị trí là phong trào cơ bản nhất, xuyên suốt trong các hoạt động của các cơ sở Đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC                                  

1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tổng kết các mặt công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017; đề ra giải pháp triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2022.

2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hoá Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghiên cứu triển khai các phong trào phù hợp theo từng nội dung, địa bàn cụ thể.

3. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm hay trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

4. Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Bồi dưỡng chỉ huy đội, xây dựng tập thể Đội vững mạnh và nâng cao hoạt động của thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách trong các nhà trường và cán bộ phụ trách thiếu nhi ở các liên đội.   

5. Duy trì và nhân rộng các điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi. Huy động nguồn lực để chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% Liên đội tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về nội dung công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

2. 100% Liên đội tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội tiến tới Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu lần thứ XVI.

3. 100% liên đội có mô hình, giải pháp hiệu quả trong phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.

4. Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức 01 Trại hè kỹ năng cho thiếu nhi; chỉ đạo điểm 01 trại hè cấp xã cho thiếu nhi.

5. Hỗ trợ, giúp đỡ 200 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6.  Có ít nhất 95% đội viên đăng ký, 80% đội viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.

7. 100% liên đội tổ chức hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2017 - 2018

8. 100% giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội; 100 % các liên đội tổ chức 01 lớp tập huấn cho đội ngũ chỉ huy Đội.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Giáo dục lý tưởng, truyền thống

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động: Gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu; tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm tại địa phương.

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em thông qua các hoạt động: Hội nghị chuyên đề, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp; thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, Liên đội; thi tìm hiểu...

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua các hoạt động: Sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức cho thiếu nhi tập trung rèn luyện ý thức, tác phong; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là pháp luật về an toàn giao thông; triển khai mô hình Câu lạc bộ Quyền trẻ em.

- Từng bước hiện đại hoá, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục của Đội. Tận dụng truyền thông đa phương tiện, internet lành mạnh, góp phần giáo dục thiếu nhi. Tăng cường viết tin, bài phản ánh hoạt động của địa phương, đơn vị trên các kênh của nhà trường và của liên đội. Đẩy mạnh phong trào "Đọc và làm theo báo Đội” trong thiếu nhi. Phát huy vai trò hệ thống truyền thanh, phát thanh của tổ chức Đoàn, Đội tuyên truyền rộng rãi về các chương trình vui chơi, giải trí gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi.

2. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

2.1. Về nội dung

2.1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”“Nghìn việc tốt” và các phong trào của Đội trong từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy đảm bảo tính giáo dục, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

- Đẩy mạnh phong trào đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi về các gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Tăng cường nắm bắt thông tin và kịp thời phản ánh về tình hình thiếu nhi.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. Tăng cường phối hợp với ngành trong giáo dục trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, bản, tiêu khu, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển. Triển khai Chương trình giáo dục về môi trường cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku - Em yêu nước sạch”.

- Tổ chức, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, diễn đàn phát huy quyền tham gia của trẻ em.

2.1.2. Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia Hội thi “Tin học trẻ” các cấp hướng tới Hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ 24.

- Định hướng, khuyến khích thiếu nhi tiếp cận với các bộ môn khoa học hiện đại và ứng dụng, hướng dẫn các em tìm hiểu những thành tựu của khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các sản phẩm khoa học phù hợp. Tổ chức cho các em tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần XIV.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các Liên đội, "Bạn giúp bạn", “Đôi bạn cùng tiến"... Phối hợp tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

- Tiếp tục tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" gắn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở, góp phần khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang cần thiết để chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân.

2.1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng

- Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong các dịp hè. Phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần… trong nhà trường và trên địa bàn dân cư nhằm tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi.

- Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ“Phóng viên nhỏ’’, “Đội tuyên truyền măng non”... tổ chức sinh hoạt hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em vào dịp 1/6 và các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè; tổ chức “Đêm hội trăng Rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên Đán.

- Phát triển, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, khai thác internet hiệu quả; sinh hoạt dã ngoại... Xây dựng, triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”.

- Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhận rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

2.2. Về phương thức triển khai phong trào

- Hội đồng Đội huyện ban hành Hướng dẫn triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn mới (có Hướng dẫn riêng sau Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII).

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” và các phong trào của Đội trong từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt đó là “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào đảm bảo tính giáo dục, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

3. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

3.1. Công tác nhi đồng

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” thành các tiêu chí rèn luyện cụ thể gắn với các việc làm hàng ngày của các em. Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.

- Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng. Duy trì các cuộc thi: “Phụ trách Sao giỏi",Sao nhi đồng chăm ngoan...

3.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương. Từng bước nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội viên.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức cho thiếu nhi thực hiện Chương trình "Rèn luyện đội viên". Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lưa tuổi. Nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp đánh giá để thống nhất với chương trình ngoài giờ lên lớp và những chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo; tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tổ chức Lễ Trưởng thành Đội cho các em theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

3.3. Công tác xây dựng chi đội, Liên đội

- Các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Liên đội, Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nhân rộng mô hình cuộc vận động xây dựng "Chi đội 3 tốt""Liên đội 3 tốt" (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Chủ động nắm bắt số lượng, tình hình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lao động sớm; tham mưu giải pháp tập hợp, hỗ trợ, định hướng các em làm những việc tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tiến hành chọn cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

3.4. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi từ cấp liên đội đến cấp huyện.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

3.5. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước trong chọn cử và áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các nhà trường; thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới cung cấp cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi.

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”,“Khăn hồng tình nguyện“, “Phụ trách giỏi”; mô hình “Liên đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình nguyện”. Bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng “Cánh én hồng”. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

- Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu” của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với tổ chức đoàn cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi.

- Tham mưu cho các cấp bộ Đoàn quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác Đội, đảm bảo nhân sự giới thiệu cho Đại hội Đoàn các cấp. thành lập Hội đồng Đội cùng cấp sau Đại hội Đoàn; xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khoá của Hội đồng Đội ở từng cấp.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

- Lễ khai giảng và phát động chủ đề năm học 2017 - 2018 (tháng 9/2017).

- Tổ chức "Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" nhân dịp Tết Trung thu.

- Triển khai Cuộc thi công nhận các chuyên hiệu của chương trình "Rèn luyện đội viên" qua mạng Internet (từ tháng 9/2017 - tháng 5/2018).

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đồng loạt tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe" trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2018).

- Tổ chức Hội thi "Phụ trách Sao giỏi - Chỉ huy Đội giỏi" các cấp năm học 2017 - 2018 (tháng 3/2018).

- Tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thuận Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (tháng 5/2018).

- Tham gia Trại hè kỹ năng năm 2018 (tháng 6/2018).

- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018; triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 (tháng 8/2018).

Trên đây là chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, Hội đồng Đội huyện Thuận Châu đề nghị các Liên đội triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị./.

Các tài liệu khác: