Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng số lượt xem 842897
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Công văn triển khai Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018
Số hiệu văn bản: 79
Ngày ban hành: 16/4/2018
Lượt xem: 1540
Lượt tải về: 24
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 79 - CV/ĐTN

“V/v triển khai Chương trình Tri thức trẻ

vì giáo dục năm 2018”

       

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

 

Kính gửi: - Đoàn các trường THPT, Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX.

        - Các Liên đội trong huyện

 

Căn cứ công văn số 287 - CV/TĐTN-TTNTH, ngày 04.4.2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La về việc triển khai Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018. Ban Thường vụ huyện đoàn triển khai đến các Cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc và các Liên đội một số nội như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, thông tin về Chương trình tới toàn thể cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên, Đội viên tại đơn vị; Thông tin cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên, Đội viên tham gia bình chọn các công trình sáng kiến tiêu biểu trên website: http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn.

2. Đối tượng tham gia

Cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng).

3. Thời gian

- Từ ngày 04.4.2018 đến ngày 03.11.2018.

- Kết thúc nhận hồ sơ: 17h00 phút ngày 30.09.2018.

- Thời gian bình chọn trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn từ ngày 05.10 - 10.10.2018.

- Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo ngày 12.10.2018.

- Chấm chung khảo và Lễ trao giải: dự kiến tháng 11.2018.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình

- Bản đăng ký theo mẫu của chương trình (có mẫu kèm theo).

- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang A4).

- Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

- 01 ảnh chân dung bán thân.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file (.docx, .doc, .pdf) tới địa chỉ Email trithuctrevigiaoduc@gmail.com.

5. Nội dung: Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 03 nhóm nội dung, cụ thể:

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; phương pháp học tập tiếp thu kiến thức hiệu quả.

- Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới chưa từng có trên thị trường hoặc sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

- Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đua ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

6. Tiêu chí đánh giá:

6.1. Tính mới

- Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.

- Các sáng chế công cụ phải có tính mới, trình độ sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

6.2. Tính khả thi

- Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.

- Sáng chế công cụ phải có khả năng sảng xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh.

- Không vi phạm pháp luật của Việt Nam.

7. Giải thưởng

7.1. Các giải thưởng chính

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

+ Số lượng: 15 công trình, sáng kiến.

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giấy chứng nhận của chương trình, tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm:

+ Số lượng: 05 công trình, sáng kiến.

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo, Giấy chứng nhận của chương trình, tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

7.2. Các giải thưởng phụ

- Dành cho tác giả:

+ Hồ sơ được bình chọn cao nhất mỗi tháng được lựa chọn và vào vòng sơ khảo đồng thời nhận được tiền thưởng trị giá 2.000.000đ.

+ 01 công trình, sáng kiến được đánh giá chất lượng cao nhất bởi nhiều độc giả nhất trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn sẽ giành được phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng 10.000.000đ.

- Dành cho tập thể: các đơn vị có nhiều hồ sơ hợp lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ huyện đoàn (qua văn phòng cơ quan huyện đoàn Thuận Châu, Email: hdthuanchausla@gmail.com; SĐT: 02123847099)./.

 

 

Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu: ĐTN.

 

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Quang Huy

 

Các tài liệu khác: