Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 817663
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Thông báo lịch duyệt văn bản, nhân sự Đại hội các Liên đội năm học 2019 - 2020
Số hiệu văn bản: 50 - TB/HĐĐ
Ngày ban hành: 17.9.2019
Lượt xem: 1110
Lượt tải về: 4
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

*

Số: 50 - TB/HĐĐ

 

 

Thuận Châu, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch duyệt văn bản, nhân sự Đại hội các Liên đội năm học 2019 - 2020

---------------

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 57 -KH/HĐĐ, ngày 17.9.2019 của Hội đồng Đội huyện Thuận Châu về việc tổ chức Đại hội liên đội năm học 2019 - 2020;

Hội đồng Đội huyện thông báo lịch duyệt các văn bản, nhân sự Đại hội Liên đội năm học 2019 - 2020 của các liên đội, như sau:

I. HỒ SƠ DUYỆT ĐẠI HỘI

          1. Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

          2. Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020.

          3. Đề án và danh sách nhân sự Ban Chỉ huy Liên đội năm học 2019 - 2020.

          4. Chương trình và kịch bản chi tiết (lời dẫn) chương trình Đại hội.

II. THÀNH PHẦN DUYỆT

1. Cấp huyện gồm:

          - Mời Thường trực Huyện đoàn.

          - Thường trực Hội đồng Đội huyện.

          - Chuyên viên cơ quan Huyện đoàn phụ trách công tác Đội.

2. Cấp trường:

          Giáo viên - Tổng Phụ trách Liên đội.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian duyệt:

Ngày duyệt

Thời gian

Liên đội trường

30.9.2019

Sáng

Các liên đội: PTDT Nội trú THCS và THPT; THCS Chu Văn An; THCS Chiềng Ly; TH thị trấn; TH Chiềng Ly.

Chiều

Các liên đội: TH-THCS Thôm Mòn; TH Tông Lạnh; TH Chiềng Pha; TH-THCS Phổng Lăng; THCS Chiềng Pha.

01.10.2019

Sáng

Các liên đội: THCS Bình Thuận; THCS Tông Lạnh; TH-THCS Chiềng La; TH Phổng Lái; THCS Chiềng Bôm.

Chiều

Các liên đội: THCS Tông Cọ; TH-THCS Chiềng Pấc; TH-THCS Ninh Thuận; TH Tông Cọ; TH-THCS Bon Phặng.

02.10.2019

Sáng

Các liên đội: THCS Chiềng Ngàm; TH-THCS Nong Lay; TH Chiềng Ngàm; TH-THCS Bó Mười A; TH-THCS Bó Mười B.

Chiều

Các liên đội: THCS Mường Khiêng; TH Mường Khiêng 1; TH Mường Khiêng 2; TH-THCS Púng Tra; THCS Mường É.

03.10.2019

Sáng

Các liên đội: TH Chiềng Bôm; TH-THCS Co Tòng; TH Nậm Lầu; TH-THCS Muổi Nọi; TH-THCS Bản Lầm.

Chiều

Các liên đội: THCS Phổng Lập; TH Mường É; TH Phổng Lập; TH Liệp Tè; THCS Nậm Lầu.

04.10.2019

Sáng

Các liên đội: THCS Mường Bám; THCS Liệp Tè; TH Mường Bám 1; TH Mường Bám 2; TH-THCS Long Hẹ.

Chiều

Các liên đội: TH-THCS É Tòng; PTDT Bán trú THCS Co Mạ; TH-THCS Pá Lông; TH Co Mạ 1; TH Co Mạ 2.

 

2. Địa điểm duyệt: Tại Văn phòng cơ quan Huyện đoàn.

          Nhận được thông báo này Giáo viên - Tổng Phụ trách và Ban Chỉ huy các Liên đội khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung và thực hiện đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện đoàn;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các Liên đội;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Vũ Quang Huy

 

Các tài liệu khác: