Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng số lượt xem 763595
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Lịch duyệt văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn Nhiệm kỳ 2019 – 2024
Số hiệu văn bản: 17 - TB/UBH
Ngày ban hành: 29.3.2019
Lượt xem: 2194
Lượt tải về: 40
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

UBH HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 17 - TB/UBH

 

 

Thuận Châu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Lịch duyệt văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

-------

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/UBH ngày 18.9.2018 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La về Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đai hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Kế hoạch 39-KH/UBH ngày 25.01.2019 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thuận Châu về Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn tiến tới Đai hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Thuận Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện thông báo lịch duyệt các văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

I. HỒ SƠ  DUYỆT ĐẠI HỘI

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Báo cáo chính trị).

2. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban hội.

3. Các Đề án và danh sách trích ngang nhân sự hiệp thương tại Đại hội, cụ thể:

- Đề án nhân sự giới thiệu tham gia Ủy ban Hội, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Đề án nhân sự giới thiệu hiệp thương  chức danh Chủ tịch UBH, nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Đề án nhân sự giới thiệu hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch UBH, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Đề án nhân sự giới thiệu hiệp thương Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

4. Chương trình Đại hội và kịch bản chi tiết Đại hội.

5. Nghị quyết Đại hội

* Lưu ý: Hồ sơ duyệt Đại hội Hội phải xin ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp trước khi báo cáo lên Hội cấp trên.

          II. THÀNH PHẦN DUYỆT

1. Cấp huyện

          - Mời lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy, Ban dân vận huyện ủy

- Mời Huyện ủy viên phụ trách xã

          - Thường trực Ủy ban Hội huyện.

          - Chuyên viên cơ quan Huyện đoàn phụ trách công tác Hội.

2. Cấp xã, thị trấn

- Đại diện Thường trực Đảng ủy xã

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBH xã, thị trấn nhiệm kỳ 2014 – 2019

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian duyệt: (Sáng từ 8h00’ – 11h00’; Chiều từ 14h00’- 17h00’)

Ngày duyệt

Thời gian

Ủy ban Hội xã, thị trấn

10.4.2019

 

Sáng

Từ 8h00’ – 9h00’

Từ 9h00’ – 10h00’

Từ 10h00’ – 11h00’

UBH thị trấn

UBH xã Thôm Mòn

UBH xã Muổi Nọi

Chiều

Từ 14h00’ – 15h00’

Từ 15h00’ – 16h00’

Từ 16h00’ – 17h00’

UBH xã xã Chiềng Bôm

UBH xã Tông Cọ

UBH xã Bản Lầm

11.4.2019

Sáng

Từ 8h00’ – 9h00’

Từ 9h00’ – 10h00’

Từ 10h00’ – 11h00’

UBH xã Phổng Lái

UBH xã Phổng Lập

UBH xã Noong Lay

Chiều

Từ 14h00’ – 15h00’

Từ 15h00’ – 16h00’

Từ 16h00’ – 17h00’

UBH xã Tông Lạnh

UBH xã Chiềng Pấc

UBH xã Chiềng Ngàm

12.4.2019

Sáng

Từ 8h00’ – 9h00’

Từ 9h00’ – 10h00’

Từ 10h00’ – 11h00’

UBH xã Mường É

UBH xã Liệp Tè

UBH xã Chiềng La

Chiều

Từ 14h00’ – 15h00’

Từ 15h00’ – 16h00’

Từ 16h00’ – 17h00’

UBH xã Chiềng Pha

UBH xã Phổng Lăng

UBH xã Bon Phặng

15.4.2019

Sáng

Từ 8h00’ – 9h00’

Từ 9h00’ – 10h00’

UBH xã Bó Mười

UBH xã Mường Khiêng

Chiều

Từ 14h00’ – 15h00’

Từ 15h00’ – 16h00’

UBH xã Nậm Lầu

UBH xã Púng Tra

16.4.2019

Sáng

Từ 8h00’ – 9h00’

Từ 9h00’ – 10h00’

Từ 10h00’ – 11h00’

UBH xã Co Mạ

UBH xã Mường Bám

UBH xã Co Tòng

Chiều

Từ 14h00’ – 15h00’

Từ 15h00’ – 16h00’

Từ 16h00’ – 17h00’

UBH xã É Tòng

UBH xã Long Hẹ

UBH xã Pá Lông

 

2. Địa điểm duyệt: Tại Văn phòng Cơ quan Huyện đoàn.

(* Lưu ý: Các đơn vị duyệt văn kiện Đại hội có mặt trước 15 phút theo thời gian thông báo).

          Nhận được thông báo này Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo cấp ủy, chính quyền; khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung và thực hiện đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Hội LHTN Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo Ban dân vận, Ban tổ chức huyện ủy;

- Thường trực UBH huyện;

- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn;

- Lưu: UBH.

TM. UBH HUYỆN THUẬN CHÂU

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lường Thùy Dung

 

Các tài liệu khác: