Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng số lượt xem 763628
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Thông báo lịch duyệt văn bản, nhân sự Đại hội các Liên đội năm học 2018-2019
Số hiệu văn bản: 13
Ngày ban hành: 14/9/2018
Lượt xem: 1105
Lượt tải về: 25
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

*

Số: 13 - TB/HĐĐ

 

 

Thuận Châu, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch duyệt văn bản, nhân sự Đại hội các Liên đội năm học 2018 - 2019

-------

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 34 -KH/HĐĐ, ngày 07.9.2018 của HĐĐ huyện Thuận Châu về việc tổ chức Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019;

Hội đồng Đội huyện thông báo lịch duyệt các văn bản, nhân sự Đại hội Liên đội năm học 2018 - 2019 của các liên đội, như sau:

I. HỒ SƠ  DUYỆT ĐẠI HỘI

          1. Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018.

          2. Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

          3. Đề án và danh sách nhân sự Ban Chỉ huy Liên đội năm học 2018 - 2019.

          4. Chương trình và kịch bản chi tiết (lời dẫn) chương trình Đại hội.

II. THÀNH PHẦN DUYỆT

1. Cấp huyện gồm:

          - Mời Thường trực Huyện đoàn.

          - Thường trực Hội đồng Đội huyện.

          - Chuyên viên cơ quan Huyện đoàn phụ trách công tác Đội.

2. Cấp trường:

          Giáo viên - Tổng Phụ trách Liên đội.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian duyệt:

Ngày duyệt

Thời gian

Liên đội trường

02.10.2018

Sáng

Các liên đội: PTDT Nội trú THCS và THPT; THCS Chu Văn An; THCS Chiềng Ly, TH thị trấn; TH Chiềng Ly; TH Phổng Lăng.

Chiều

Các liên đội: THCS Phổng Lăng; THCS Thôm Mòn; TH Thôm Mòn; TH Tông Lạnh 1; TH Tông Lạnh 2; TH Chiềng Pha.

03.10.2018

Sáng

Các liên đội: THCS Chiềng Pha; THCS Bình Thuận; THCS Tông Lạnh; TH Chiềng La; TH Bình Thuận; TH Phổng Lái.

Chiều

Các liên đội: THCS Tông Cọ; THCS Chiềng Pấc; THCS Ninh Thuận; TH Tông Cọ; TH Chiềng Pấc; TH Ninh Thuận.

04.10.2018

Sáng

Các liên đội: THCS Bon Phặng; THCS Nong Lay; THCS Chiềng Ngàm; TH Bon Phặng; TH Nong Lay; TH Chiềng Ngàm.

Chiều

Các liên đội: THCS Bó Mười A; THCS Bó Mười B; THCS Mường Khiêng; TH Bó Mười A; TH Bó Mười B; TH Mường Khiêng 1.

05.10.2018

Sáng

Các liên đội: THCS Púng Tra; THCS Chiềng Bôm; THCS Mường É; TH Púng Tra; TH Chiềng Bôm; TH Lái Lè.

Chiều

Các liên đội: THCS Phổng Lập; THCS Chiềng La; TH Tịm Khem; TH Mường É 1; TH Mường É 2; TH Phổng Lập.

6.10.2018

Sáng

Các liên đội: THCS Mường Bám; THCS Liệp Tè; TH Mường Bám 1; TH Mường Bám 2; TH Liệp Tè; PTDT Bán trú TH Long Hẹ.

Chiều

Các liên đội: THCS Long Hẹ; THCS É Tòng; PTDT Bán trú THCS Co Mạ; THCS Pá Lông; TH Co Mạ 1; TH Co Mạ 2.

09.10.2018

Sáng

Các liên đội: THCS Nậm Lầu; PTDT Bán Trú THCS Co Tòng; PTDT Bán trú TH Pá Lông; TH Co Tòng; TH Cụ Cang; TH Nậm Lầu; TH É Tòng.

Chiều

Các liên đội: THCS Muổi Nọi; THCS Bản Lầm; TH Muổi Nọi; TH Bản Lầm; TH Sanh Pài; TH Mường Khiêng 2.

 

2. Địa điểm duyệt: Tại Văn phòng cơ quan Huyện đoàn.

          Nhận được thông báo này Giáo viên - Tổng Phụ trách và Ban Chỉ huy các Liên đội khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung và thực hiện đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện đoàn;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các Liên đội;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Thào A Sinh

 

Các tài liệu khác: