Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng số lượt xem 817669
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Hướng dẫn tổ chức Hội thi "Chỉ huy đội giỏi" năm 2018
Số hiệu văn bản: 01
Ngày ban hành: 26/3/2018
Lượt xem: 1398
Lượt tải về: 71
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 01 - HD/HĐĐ

 

 

 

Thuận Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2018

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm 2018

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 của Hội đồng Đội huyện Thuận Châu;

         Căn cứ Hướng dẫn số 27- HD/HĐĐ ngày 12.3.2018 của Hội đồng Đội tỉnh Sơn La về tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm 2018. Hội đồng Đội huyện xây dựng hướng dẫn tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm 2018 triển khai tới các liên đội, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác Đội.

- Tạo sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong triển khai các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội.

2. Yêu cầu

Các hoạt động phải được tổ chức phù hợp với yêu cầu công tác của đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội; đảm bảo tính thiết thực, bổ ích, an toàn và tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG.

1. Đối tượng: Là cán bộ Chỉ huy Đội đang học tập, sinh hoạt tại các Liên đội Trường THCS trên địa bàn huyện.

2. Tiêu chuẩn

Cán bộ Chỉ huy Đội tham gia hội thi phải đạt kết quả học tập từ khá trở lên, xếp loại đạo đức tốt; là hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trong hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức; nắm vững nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đội; có khả năng điều hành, tổ chức các hoạt động tập thể và giải quyết các tình huống trong sinh hoạt Đội; có sức khỏe tốt, không bị các bệnh nguy hiểm khi tham gia hoạt động và vận động mạnh.

3. Số lượng đại biểu: Số lượng đại biểu tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp liên đội do liên đội quyết định phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Cấp Liên đội: tổ chức không quá 01 buổi, tùy điều kiện thực tế của đơn vị và bố trí thời gian cho phù hợp; hoàn thành trước 30/4/2018.

2. Cấp huyện: HĐĐ huyện căn cứ thành tích của các liên đội để lựa chọn cán bộ chỉ huy đội giỏi tham gia Hội thi cấp tỉnh.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Hiểu biết về truyền thống, lịch sử của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; Luật trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em; truyền thống của thiếu nhi Việt Nam, hoạt động nhi đồng, chương trình Rèn luyện Đội viên, các ngày lễ kỷ niệm trong năm, gương các anh hùng liệt sĩ, những phong trào và cuộc vận động lớn của Đội…

1.2. Kỹ năng: Thực hiện các kỹ năng hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng truyền tin, kỹ năng trại, kỹ năng tổ chức các hoạt dộng tập thể, kỹ năng xử lý các tình huống trong hoạt dộng Đội.

2. Hình thức

2.1. Thi lý thuyết: Thi trắc nghiệm các câu hỏi xoay quanh nội dung kiến thức theo hướng dẫn. Các em sẽ chọn câu trả lời đúng nhất cho nội dung câu hỏi của Ban Tổ chức đặt ra bằng cách chọn phương án theo hình thức A, B, C, D.

2.2. Thi thực hành

2.2.1. Hội thi cấp Liên đội

- Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh: Thực hiện các yêu cầu đội với chỉ huy Đội; hướng dẫn đội viên tập hợp, chỉnh cự ly các loại đội hình, điểm số báo cáo, thực hiện các yêu cầu đối với đội viên.

- Kỹ năng: Kỹ năng truyền tin (Nhận Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đường), Kỹ năng hoạt động trại (Nút dây), Kỹ năng quản trò: Tổ chức trò chơi.

2.2.2. Hội thi cấp tỉnh

- Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh: Thực hiện các yêu cầu đối với chỉ huy Đội; hướng dẫn Đội viên tập hợp, chỉnh cự ly các loại đội hình, điểm số báo cáo, thực hiện các yêu cầu đối với Đội viên, điều hành Nghi lễ Chào cờ của Đội.

- Kỹ năng: Kỹ năng truyền tin (Nhận Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đường), Kỹ năng hoạt động trại (Nút dây, Dựng lều tốc độ), Kỹ năng dã ngoại (Quan sát, Thám du), Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể: Tổ chức trò chơi, hướng dẫn múa hát tập thể, nhảy múa công cộng.

- Xử lý tình huống : Trình bày và phản biện một số tình huống trong điều hành và tổ chức hoạt động của Đội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Đội huyện

- Xây dựng Hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm 2018 tại các liên đội trường THCS trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường quan tâm, tạo điều kiện tổ chức Hội thi cấp liên đội.

- Thành lập đoàn đại biểu tham gia hội thi cấp tỉnh; đảm bảo kinh phí cho đoàn tham gia các hoạt động tại hội thi cấp tỉnh.

2. Cấp Liên đội

- Căn cứ Kế hoạch của HĐĐ huyện để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức Hội thi tại đơn vị.

- Lựa chọn nội dung, hình thức thi thực hành, kỹ năng phù hợp với thực tiễn tại đơn vị để triển khai hiệu quả Hội thi cấp liên đội.

Hội đồng Đội huyện đề nghị Liên đội các trường THCS trong huyện quan tâm, triển khai, thực hiện. Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi về Hội đồng Đội huyện trước ngày 05/5/2018./.

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐĐ tỉnh Sơn La;

- TT Huyện đoàn;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện;

- UV HĐĐ huyện;

- Các Liên đội trường THCS;

- Lưu: HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

   Vũ Quang Huy

Các tài liệu khác: