Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số lượt xem 763580
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Công văn triển khai cuộc thi ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính
Số hiệu văn bản: 125
Ngày ban hành: 24/7/2018
Lượt xem: 2629
Lượt tải về: 29
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 125 - CV/ĐTN

“V/v triển khai cuộc thi Ý tưởng sáng tạo

về cải cách hành chính”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

          Căn cứ công văn số 480-CV/TĐTN-TNNT ngày 24.7.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La về việc triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”;

          Nhằm nâng cao vai trò, sự tham gia của ĐVTN trong cải cách hành chính, đồng thời tạo môi trường cho ĐVTN tham gia đề xuất các ý tưởng về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu quả.

          BTV Huyện đoàn triển khai đến các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian gửi ý tưởng tham gia: Từ tháng 6 đến hết 30.10.2018.

- Thời gian diễn ra vòng chung kết, trao giải: tháng 11.2018.

2. Đối tượng dự thi

Đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi 18-35. Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

      3. Nội dung ý tưởng sáng tạo

Các ý tưởng về cải cách hành chính trong các lĩnh vực: công tác tuyên truyền; cải cách thể chế và thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, việc làm; tài chính công; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

      4. Hình thức dự thi

Người dự thi có thể lựa chọn các hình thức dự thi sau:

  1. Ý tưởng trực tuyến

Tác giả đăng nhập vào Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam gồm Website: www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động:  Sáng tạo trẻ (sau đây gọi chung là Cổng thông tin, download trên các cửa hàng ứng dụng di động) để đăng ký ý tưởng dự thi. Các ý tưởng dự thi sẽ được bình chọn trực tiếp trên Cổng thông tin. Kết quả bình chọn ý tưởng xuất sắc mỗi tuần và tháng sẽ được thông báo trên Cổng thông tin. Căn cứ kết quả lượt bình chọn của mỗi ý tưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải tuần và tháng.

        b. Ý tưởng sáng tạo

Các tác giả đăng ký tham gia ý tưởng trực tuyến, gửi kèm file ý tưởng trình bày rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt vấn đề, nội dung ý tưởng, giải pháp thực hiện, đề xuất) trên Cổng thông tin sẽ được tham gia tiếp phần thi ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng sẽ được chấm qua các vòng bởi Hội đồng giám khảo cuộc thi.

5. Cách thức nộp bài

Các ý tưởng dự thi cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính” đăng ký trực tiếp trên Website: www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động: sáng tạo trẻ.

6. Cơ cấu giải thưởng và thể lệ (có thể lệ gửi kèm)

BTV Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, tuyên truyền, phát động ĐVTN tham gia hưởng ứng cuộc thi. Báo cáo kết quả triển khai và cập nhật số liệu ý tưởng đã gửi tham gia cuộc thi trong báo cáo tháng về BTV Huyện đoàn qua văn phòng Huyện đoàn (số điện thoại: 02123.847.099, email: hdthuanchausla@gmail.co

Nơi nhận:

- Như Kg;

- Lưu: ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

  Lường Thùy Dung

 

THỂ LỆ CUỘC THI "Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH", TẢI TẠI ĐÂY

 

Các tài liệu khác: