Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập34
Tổng số lượt xem 782199
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019
Số hiệu văn bản: 14
Ngày ban hành: 28/01/2019
Lượt xem: 950
Lượt tải về: 0
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN THUẬN CHÂU

***

Số: 14 - TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thuận Châu, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

-------------------------

 

            Thực hiện công văn số 2416 - CV/HU ngày 23.01.2019 của Huyện ủy Thuận Châu về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;

Để đảm bảo nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn huyện. Thường trực huyện đoàn phân công lịch trực tết cơ quan huyện đoàn, như sau:

 

Ngày trực

Người trực

SĐT

Thứ 7, Ngày 02.02.2019

(tức ngày 28 tết)

1. Đ/c Lường Thùy Dung  - Bí thư

2. Đ/c Bùi Nam Giang - Chuyên viên

0988.199.955

0961.307.111

Chủ nhật, Ngày 03.02.2019

(tức ngày 29 tết)

1. Đ/c Lường Thùy Dung  - Bí thư

2. Đ/c Bùi Nam Giang - Chuyên viên

0988.199.955

0961.307.111

Thứ 2, Ngày 04.02.2019

(tức ngày 30 tết)

1. Đ/c Vũ Quang Huy - Phó Bí thư

2. Đ/c Thào A Sinh - Chuyên viên

038.363.4743

0973.585.563

Thứ 3, Ngày 05.02.2019

(tức ngày mồng 01 tết)

1. Đ/c Lường Thùy Dung  - Bí thư

2. Đ/c Thào A Sinh - Chuyên viên

0988.199.955

0973.585.563

Thứ 4, Ngày 06.02.2019

(tức ngày mồng 02 tết)

1. Đ/c Lường Thùy Dung  - Bí thư

2. Đ/c Bùi Nam Giang - Chuyên viên

0988.199.955

0961.307.111

Thứ 5, Ngày 07.02.2019

(tức ngày mồng 03 tết)

1. Đ/c Vũ Quang Huy - Phó Bí thư

2. Đ/c Bùi Nam Giang - Chuyên viên

038.363.4743

0961.307.111

Thứ 6, Ngày 08.02.2019

(tức ngày mồng 04 tết)

1. Đ/c Vũ Quang Huy - Phó Bí thư

2. Đ/c Thào A Sinh - Chuyên viên

038.363.4743

0973.585.563

Thứ 7, Ngày 09.02.2019

(tức ngày mồng 05 tết)

1. Đ/c Vũ Quang Huy - Phó Bí thư

2. Đ/c Thào A Sinh - Chuyên viên

038.363.4743

0973.585.563

Chủ nhật, Ngày 10.02.2019

(tức ngày mồng 06 tết)

1. Đ/c Lường Thùy Dung  - Bí thư

2. Đ/c Thào A Sinh - Chuyên viên

0988.199.955

0973.585.563

 

          Đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc khi có vấn đề phát sinh tại đơn vị, kịp thời báo cáo trực tiếp với đồng chí Thường trực huyện đoàn được phân công trực theo lịch trên./.

 

 

Nơi nhận:

- TT tỉnh đoàn;

- TT Huyện ủy;

- Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- Lưu: ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Lường Thùy Dung

 

Các tài liệu khác: