Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 763683
Triển khai các chuyên đề học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên năm 2022
Đăng lúc 08/06/2022 16:24:57
Ngày 6/6, Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai các chuyên đề học tập lý luận chính trị dành cho cán bộ, đoàn viên năm 2022.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên tới từ các đơn vị, cơ sở đoàn đã được đồng chí Bí thư huyện đoàn tuyên truyền, trao đổi và hướng dẫn nội dung chuyên đề: Tuyên truyền, học tập, quán triệt bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực hiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối trong thời kỳ mới; tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Thanh niên (sửa đổi năm 2020), hướng đẫn nghiệp vụ công tác Đoàn vụ…

Thông qua đó, các cán bộ, đoàn viên của các cơ sở Đoàn tham dự hội nghị đã được học tập, quán triệt nhiều nội dung lý luận chính trị sâu sắc nhằm định hướng tư tưởng và hành động cho đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn huyện, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò trong xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đoàn viên và các cơ sở đoàn.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng