Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng số lượt xem 244385
Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn và hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư
Đăng lúc 08-10-2020 09:19:40
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm 2020. BTV Huyện đoàn Thuận Châu đã triển khai đến 46/46 cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư.

     Cán bộ Đoàn trên địa bàn toàn huyện cơ bản đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã có nhiều mô hình nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới như: tập huấn kiến thức, kỹ năng dành cho Bí thư chi đoàn khối trường học, địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang và khối cơ quan, đơn vị nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, gắn kết chặt chẽ giữa Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở.

Hội nghị tập huấn

     Thực hiện chủ trương đưa cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện nắm bắt tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chuyên môn tại cơ sở; phát động phong trào thi đua điển hình tiên tiến; phát hiện, tạo nguồn tuyển dụng cán bộ Đoàn các cấp; tích cực tham mưu chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên...

Đến các nhà ĐVTN tuyên truyền, vận động

Tổ chức các hoạt động vui chơi cho ĐVTN và thiếu nhi

     Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm của đội ngũ cán bộ Đoàn, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn - Hội - Đôị phát động./.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng