Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng số lượt xem 263489
Kế hoạch: Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị  và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 247-KH/TĐTN-TG ngày 19/6/2017 của BTV Tỉnh đoàn Sơn La về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đọc tiếp »
Hướng dẫn: Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
Thực hiện Hướng dẫn số 74 - HD/TĐTN-TG ngày 08/6/2017 của BTV Tỉnh đoàn Sơn La về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. BTV Huyện đoàn xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
Đọc tiếp »