Phim phóng sự
Liên kết website
Tiện ích
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng số lượt xem 782412
Kế hoạch: Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đăng lúc 10/07/2017 16:30:09
Thực hiện Kế hoạch số 247-KH/TĐTN-TG ngày 19/6/2017 của BTV Tỉnh đoàn Sơn La về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực học tập và làm theo Bác.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục cụ thể hoá và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong đời sống hằng ngày và gắn với các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- Phát triển và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trong các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, hiệu quả bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

2. Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tại địa phương, đơn vị.

3. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, nhất là cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt.

4. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. BTV Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung vào một số hình thức chủ yếu sau:

1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu niên; về những giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, về phẩm chất trung thực, trách nhiệm và nghị lực trong thanh niên.

- Nâng cao chất lượng, tăng cường các bài viết, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên trên các bảng tin, chương trình phát thanh của Đoàn. Phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, các trang mạng xã hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi gắn với các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Sưu tầm, biên soạn các chương trình, giáo trình, các tài liệu học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Đối với các trường THPT, Trung tâm GDTX - HN - DN việc học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan báo, đài, các đoàn thể tại địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên, như: Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác (nhân Ngày 26/3); Công an nhân dân học tập và làm theo Bác (nhân Ngày 19/8); Nhà giáo Việt Nam học tập và làm theo Bác (nhân Ngày 20/11); Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (nhân Ngày 22/12),…

- Xây dựng, phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền và tăng cường các giải pháp hỗ trợ, đồng hành với những điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, những mô hình hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức tuyên dương các tấm gương tiêu biểu trong các đối tượng thanh niên trên các lĩnh vực.

- Tích cực phối hợp tuyên truyền, triển khai các Giải thưởng của Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”, Người thợ trẻ giỏi”, “Thanh niên sống đẹp”, “Người con hiếu thảo”, “Cháu ngoan Bác Hồ”, “Lý Tự Trọng”, “Sao Tháng giêng”, “Cánh én hồng”, “Sao Vàng đất Việt”, “Sao đỏ”,... góp phần tạo động lực thi đua trong đoàn viên, thanh thiếu niên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

2. Tổ chức tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các cơ báo, đài, các đoàn thể tại địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, có kế hoạch thường xuyên phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương, đơn vị hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020.

3. Tổ chức tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn

- Định kỳ hằng quý, các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc cung cấp danh sách và những thành tích của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình cho đội ngũ báo cáo viên. Mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị, diễn đàn, tọa đàm của Đoàn.

- Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn hoặc trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, hội họp, giao ban đầu tuần, giao ban hàng tháng, quý...

- Đăng tin, viết bài về các điển hình học tập, làm theo Bác trên cổng thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

- Tùy vào điều kiện thực tế, các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác để phát hiện, nhân rộng điển hình, đồng thời cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tại địa phương, đơn vị, nhất là thế hệ trẻ tham gia hưởng ứng viết bài. Từ những tấm gương thực tiễn đó góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người học tập và làm theo Bác.

- Hình thức thi: Thi viết; thi kể chuyện; thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép trong các chương trình thi tiểu phẩm, giao lưu văn hóa, văn nghệ,… bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

5. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan

- Tích cực phối hợp, tổ chức cho các đội thông tin lưu động tại địa phương, đơn vị đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), những tấm gương học tập, làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

- Sử dụng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu mới để tuyên truyền.

- Trang trí khẩu hiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở địa phương, đơn vị gắn với tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương hàng năm.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh các trường THPT, Trung tâm GDTX - HN - DN trên địa bàn huyện.

6. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm hoặc các ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh !

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa !

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc !

6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân !

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm !

8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm !

9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu !

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng !

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BTV Huyện đoàn

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai tới cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc. Theo dõi, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị tại cơ sở.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề trong các lớp tập huấn cán bộ Đoàn hàng năm.

- Hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung tuyên truyền cho những năm tiếp theo.

2. Cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc

- Căn cứ kế hoạch của BTV Huyện đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương, đơn vị.

- Tích cực tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, đơn vị, tạo sự chỉ đạo đồng bộ để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, quan tâm chỉ đạo tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, trên các phương tiện thông tin và truyền thông tại địa phương, đơn vị.

- Tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo tại đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai việc thực hiện.  

- Thường xuyên thông tin, báo cáo công tác triển khai thực hiện về BTV Huyện đoàn (qua Văn phòng cơ quan Huyện đoàn, Email: hdthuanchausla@gmail.com) gắn với báo cáo tháng, quý, năm.

          Đây là nội dung quan trọng. BTV Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Tải văn bản đầy đủ về tại đây: 144 - KH/ĐTN

Các bài mới đăng